O Diaryium
„Diaryium“ je studijní síť, která modernizuje a zjednodušuje jak denní vyučování, tak i samostatné studium.
Systém funguje jako webová stránka. Je určena pro žáky, jejich rodiče, učitele a veškerou školní administrativu. Tento systém se může stát hlavním nástrojem denního používání. Nahrazuje papírové třídnice a zápisníky. Zajišťuje rychlejší a efektivnější vyhledávání poznámek, zápis účasti ve výuce a obdržení důležitých zpráv. Mimo to tento systém také poskytuje jednoduchou a efektivní komunikaci mezi rozdílnými sociálními skupinami a usnadňuje jejich seznamování v rámci celého světa.
Každý uživatel tohoto systému má své přihlašovací jméno a heslo. Může tak používat funkce a informace, které mu jsou v tomto systému nabízeny. Všichni studenti mohou vidět své studijní výsledky, hodnocení, rozvrhy a změny. Rodiče, kteří zrovna nejsou doma, mají možnost vidět školní výsledky svých dětí, jejich docházku, hodnocení, poznámky učitelů a další. Dále mají možnost komunikovat s učiteli a třídními učiteli pomocí tohoto systému. Učitelé nemusí vypočítávat průměry, sčítat zmeškané hodiny ani přepisovat zprávy – to vše bude vyřešeno pomocí „Diaryium“. Třídní učitelé nyní mohou monitorovat záležitosti své třídy, organizovat třídní aktivity, rodičovské schůzky a podobně. Ředitelé škol mohou okamžitě dostávat informace o školních akademických výsledcích z jakéhokoli místa na světě.

„Diaryium“ funguje:

 pro školní administrativu
 pro žáky/studenty 
 pro rodiče/opatrovníky