Pro partnery
Systém „Diaryium“ má silný potenciál k tomu, aby se stal široce známým systémem pro učitele, žáky a jejich rodiče. Aby byl náš produkt ještě více mezinárodně a dobře známý, hledáme partnery v každé části světa, aby předvedli náš produkt s vysokým potenciálem a nízkým rizikem. Hledáme partery, kteří by se mohli stát oficiálním distributorem „Diaryium“ na svém trhu.

Na základě této myšlenky Vám nabízíme předběžné distribuční podmínky. Tyto podmínky dovolují naším partnerům vytvářet následující kroky na daném trhu:

 Vytvářet synergické podnikání prostřednictvím distribuce dobrého produktu s široce odbornými znalostmi a rozdělením zisku na polovinu;
 V případě potřeby provést průzkum trhu, hledání nových kontaktů a prezentace produktu, tak kde je to potřeba;
 Reprezentovat „Diaryium“ na místních konferencích a dalších akcích;
 Podepsání potřebných smluv u místních poskytovatelů služeb, které jsou nutné pro funkčnost produktu;
 Nabídka reklamních příležitostí pro místní podniky a prodej reklamních ploch;
 Vedení dohodnutých ročních prodejních plánů s oběma stranami;
 Vytváření pravidelných distribučních zpráv;
 Provádění potřebných finančních transakcí.

Jako partner se zavazuji:

 Zajistit správný provoz systému;
 Poskytovat neustálou technickou podporu a vytvářet nová potřebná vylepšení a instalace;
 Poskytovat potřebné know-how k prezentování a distribuci produktu;
 Zajistit potřebné překlady produktu, prezentace, demo verze, manuály, pokyny nebo jiné prezentace výrobku;
 Poskytovat mezinárodní linku podpory v místním jazyce.