Naši klienti

Jestliže Vaše vzdělávací instituce nepoužívá systém „Diaryium“, doporučujeme Vám seznámit se s jeho možnosti, vlastnostmi a výhodami. „Diaryium“ může používat každá vzdělávací instituce:

 Mateřské školy;
 Předškolní vzdělávací instituce;
 Základní školy;
 Odborné školy;
 Vysoké školy;
 Soukromé školy a další vzdělávací instituce.

„Diaryium“ je upraveno pro každou instituci, pro jejich specifické a individuální potřeby.