Naši uživatelé
Uživatelé systému:

Funkce pro učitele a administraci:
 • pohodlné vyplnění třídní knihy a všechny potřebné informace v jednom okně
 • rychlé a jednoduché vypočítání průměrných známek
 • vyhledání informací o rodičích žáků
 • získání potřebných zpráv
 • vytvoření ankety pro žáky nebo jejich rodiče
 • možnost vkládání dat rodičovských schůzek
 • komunikace s ostatními uživateli systému
 • možnost vytváření nových nebo přidávání existujících skupin
funkce pro žáky:
 • komunikace s ostatními žáky a učiteli
 • sdílení nápadů a dokumentů s určitými lidmi
 • vytváření nových nebo upravování existujících členů skupiny
 • najít úkol a zadání třídních prací
 • znát ukazatele úspěchu, třídní hodnocení na školní úrovni
 • vidět vyučování, volna a změny v rozvrhu
 • náhled na své školní výsledky
funkce pro rodiče:
 • možnost vidět známky svých dětí, pochvaly a poznámky učitelů
 • sledování hodnocení svých dětí v rámci třídy
 • možnost vidět rozvrh hodin
 • sledovat zadané domácí úkoly a třídní práce
 • podílení se na anketách
 • aktualizované informace o plánovaných rodičovských schůzkách
 • vytváření nových nebo upravování existujících členů skupin
 • sdílení myšlenek a dokumentů s určitými lidmi
 • možnost komunikace s učiteli a ostatními uživateli systému