სისტემის მომხმარებლები

სკოლები

500

საბავშვო ბაღები

339

მასწავლებლები

21629

მშობლები

238650

მოსწავლეები

170399
რატომ Diaryium?
თქვენ მარტივად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ვინმეს თქვენი სკოლიდან, შექმნათ კონტაქტების ჯგუფები, ნახოთ, თუ ვინ არის ონლაინში და იურთიერთობოთ მომენტალურად.  
სწავლის პროცესის გაუმჯობესება მარტივად გამოსაყენებელი ინსტრუმენტების მეშვეობით. "Diaryium" შესაძლებლობას იძლევა მარტივად მოხდეს სწავლება, სწავლა და ინფორმაციის გავრცელება ეფექტური საშუალებებით.  
ჩვენი საზოგადოება იზრდება და ფართოვდება საერთაშორისო დონეზე და მოსწავლეებს, მშობლებსა და მასწავლებლებს საშუალება აქვთ დაუკავშირდნენ სისტემას მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან.  
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა "Diaryium"-თან, დაუკავშირდეთ თქვენს მეგობრებს და გამოიყენოთ თქვენი შენახული საბუთები ნებისმიერი კომპიუტერიდან, რომელიც დაკავშირებულია ინტერნეტთან.  
ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია კომპიუტერთან მუშაობის საფუძვლების ცოდნა და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მარტივად შეუძლია სისტემის გამოყენება.  
"Diaryium"-ის გამოყენება შესაძლებელი ყველა სმარტფონის მეშვეობით, რომელსაც აქვს სისტემა Android და Apple OS. მობილური შეტყობინებების მეშვეობით მშობლები მომენტალურად გაიგებენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას.  
სისტემის მომხმარებლები
500 სკოლები
339 საბავშვო ბაღები
21629 მასწავლებლები
170399 მოსწავლეები
238650 მშობლები
Mobile apps for Android and iOS
Diary on your phone - stay informed
Download mobile application to your mobile phone
Try also the additional Diaryium Plus functionalities
More