სისტემის მომხმარებლები

სკოლები

464

საბავშვო ბაღები

397

მასწავლებლები

20288

მშობლები

236232

მოსწავლეები

146645
რატომ Diaryium?

თქვენ მარტივად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ვინმეს თქვენი სკოლიდან, შექმნათ კონტაქტების ჯგუფები, ნახოთ, თუ ვინ არის ონლაინში და იურთიერთობოთ მომენტალურად.  

სწავლის პროცესის გაუმჯობესება მარტივად გამოსაყენებელი ინსტრუმენტების მეშვეობით. "Diaryium" შესაძლებლობას იძლევა მარტივად მოხდეს სწავლება, სწავლა და ინფორმაციის გავრცელება ეფექტური საშუალებებით.  

ჩვენი საზოგადოება იზრდება და ფართოვდება საერთაშორისო დონეზე და მოსწავლეებს, მშობლებსა და მასწავლებლებს საშუალება აქვთ დაუკავშირდნენ სისტემას მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან.  

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა "Diaryium"-თან, დაუკავშირდეთ თქვენს მეგობრებს და გამოიყენოთ თქვენი შენახული საბუთები ნებისმიერი კომპიუტერიდან, რომელიც დაკავშირებულია ინტერნეტთან.  

ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია კომპიუტერთან მუშაობის საფუძვლების ცოდნა და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მარტივად შეუძლია სისტემის გამოყენება.  

"Diaryium"-ის გამოყენება შესაძლებელი ყველა სმარტფონის მეშვეობით, რომელსაც აქვს სისტემა Android და Apple OS. მობილური შეტყობინებების მეშვეობით მშობლები მომენტალურად გაიგებენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას.  

სისტემის მომხმარებლები
464 სკოლები
397 საბავშვო ბაღები
20288 მასწავლებლები
146645 მოსწავლეები
236232 მშობლები
Mobile apps for Android and iOS
Diary on your phone - stay informed
Download mobile application to your mobile phone
Try also the additional Diaryium Plus functionalities
More