დანართები
 

სისტემა "Diaryium"-ის განახლებული დანართი დარეგისტრირებული მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისათვის შესაძლებლობას მოგცემთ უფრო ახლოს - თქვენს სმარტფონებში გქონდეთ ელექტრონული დღიური და შეასრულოთ შემდეგი მოქმედებები: :

  ნიშნების გაგება და დასწრების შემოწმება;
 მოსწრების შედეგების შედარება და მთელი კლასის რეიტინგთან შედარება;
  გაეცნოთ შენიშვნებს და მოსაზრებებს;
  მიიღოთ / დაწეროთ შიდა შეტყობინებები;
  გაიგოთ განრიგი;
  ნახოთ საშინაო და საკლასო სამუშაოები.


დანართი "Diaryium" იხილეთ აქ: