ჩვენი მომხმარებლები

Diaryium-ი გამოიყენება:

მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას შეუძლიათ სხვადასხვა ფუნქციებით სარგებლობა:

 

 • მარტივად შეავსონ დღიური და დაინახონ ყველა საჭირო ინფორმაცია ერთ ფანჯარაში;

 • მარტივად და სწრაფად გამოიყვანონ სემესტრების და ტრიმესტრების შედეგები;

 • ნახონ მთელი ინფორმაცია მოსწავლის ჯანმრთელობის შესახებ, ფიზიკური მომზადების მაჩვენებლები და ინფორმაცია მოსწავლეების მშობლების შესახებ;

 • მიიღონ საჭირო ანგარიშები;

 • შექმნან გამოკითხვები მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისათვის;

 • დაინახონ კლასის დამრიგებლების მიერ დანიშნული მშობელთა კრებები;

 • შეტყობინებების გაგზავნის მეშვეობით იურთიერთობონ კოლეგებთან, სკოლის ხელმძღვანელობასა და მოსწავლეების მშობლებთან;

 • საჭირო ადამიანებს გაუზიარონ სიახლეები და მოსაზრებები;

 • სხვა სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლების ძებნა და მათთან ურთიერთობა;

 • საჭირო ჯგუფების შექმნა და მიერთებული საჭირო ჯგუფის წევრების ნახვა.


მოსწავლეებს შეუძლიათ სხვადასხვა ფუნქციებით სარგებლობა:

 •   შეტყობინებების მეშვეობით იურთიერთობონ თანაკლასელებსა და მასწავლებლებთან;

 • სასურველი ადამიანებისათვის სიახლეებისა და მოსაზრებების გაზიარება;

 • ახალი მეგობრების ძებნა;

 •  საჭირო ჯგუფების შექმნა და მიერთებული საჭირო ჯგუფის მომხმარებლების ნახვა.

 • საშინაო და საკლასო დავალებების ნახვა;

 • თვალყური ადევნონ თავისი მოსწრების მაჩვენებლებს, რეიტინგს კლასის და სკოლის დონეზე;

 • თვალყური ადევნონ განრიგს და მის ცვლილებებს, ნახონ არდადეგებების გრაფიკი ;

 • ნახონ საკონტროლო სამუშაოების, გამოცდების გრაფიკი და მათი შედეგები;

 • ნახონ მასწავლებლების წახალისება/შენიშვნები;

 • უპასუხონ შექმნილ გამოკითხვებს.

მოსწავლეების მშობლებს ან მეურვეებს შეუძლიათ ისარგებლონ სხვადასხვა ფუნქციებით:

 • ნახონ ბავშვების შეფასებები და მათთვის განკუთვნილი შექებები და შენიშვნები;

 • თვალყური ადევნონ თავისი შვილის რეიტინგს კლასის და მთელი სკოლის მასშტაბში;

 • SMS-ით მიიღონ ინფორმაცია მოსწავლის მიღწევების შესახებ;

 • თვალყური ადევნონ ბავშვების გაკვეთილების განრიგს და მის ცვლილებებს;

 • ნახონ ბავშვების საკლასო და საშინაო სამუშაოები;

 • ნახონ საკონტროლო სამუშაოების, გამოცდების გრაფიკი და მათი შედეგები;

 • უპასუხონ შექმნილ გამოკითხვებს;

 • ნახონ მასწავლებლებისა და მოსწავლეების არდადეგების გრაფიკი;

 • ნახონ კლასის დამრიგებლის მიერ დანიშნული მშობელთა კრებების თარიღები;

 • შეტყობინებების მეშვეობით იურთიერთობონ ბავშვის მასწავლებლებთან, სკოლის ხელმძღვანელობასთან და სხვა მოსწავლეების მშობლებთან;

 • შექმნან და დაარედაქტირონ სასურველი კონტაქტების ჯგუფები.